توسعه پرورش شتر در استان بوشهر اقدامی اساسی در راستای اقتصاد مقامتی

بیداران:معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر: کارگاه آموزشی "الیاف و منسوجات شتر و راهبرد آن در معیشت پایدار و توسعه روستایی" در استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش بیداران،افشین قطبی گفت: هدف از برگزاری کارگاه آموزشی "الیاف و منسوجات شتر و راهبرد آن در معیشت پایدار و توسعه روستایی که با حضور کارشناسان و شترداران استان برگزار گردید، افزایش دانش بهره برداران و آشنایی با اهمیت محصولات شتر و نقش آنها در اقتصادی شدن تولید، معیشت خانوار و توسعه روستایی بود.
قطبی اظهار اشت: در این کارگاه آموزشی، آخرین سیاست¬های پرروش شتر کشور و برنامه¬های انجمن علمی شتر، در اقتصادی کردن فعالیت پرورش شتر و ترویج استفاده از محصولات شتر، نظیر، گوشت، شیر و الیاف و همچنین توجه به بازار محصولات تشریح شد.
وی گفت: این کارگاه آموزشی با حضور آقای دکتر زیبایی رئیس هیات مدیره انجمن علمی شتر ایران و دبیر کارگروه سیاستگذاری شتر کشور و مسئولین مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان برگزار گردید.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: بعد از اتمام کارگاه آموزشی، آقای دکتر زیبایی از واحدهای کوچک لبنی و کارگاه¬های عبابافی استان بازدید و بر استفاده از محصولات شتر به ویژه شیر شتر با توجه به اهمیت و نقش دارویی آن و همچنین توسعه کارگاه¬های عبابافی استان تاکید نمودند.

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!