تولید شیر خشک شتر برای اولین بار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی ، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان جنوبي گفت : هم اکنون 4 کارخانه شرایط تولید شیر خشک شتر برای اولین بار در خراسان جنوبیتولید شیرخشک شتر را دارند و سیب سلامت را هم دریافت کردند که اگر به نتیجه برسد خراسان جنوبی اولین استانی است که در کشور شیر خشک شتر تولید و به خارج از کشور صادرمی کنند. مدرسی افزود : قیمت شیر خشک شتر در بازار زیاد است به همین علت در کشورهای آسیایی و آفریقایی طرفدار ندارد اگر بخواهیم به بازار اروپا که مشتری دارد صادر شود باید شتر داران بتوانند شیر را در شرایط کاملا بهداشتی دوشش کنند. وی گفت : در همین راستا امروز و فردا یک دوره نحوه دوشش بهداشتی شیر شتر با حضور 30 شتردار استان در حال برگزاری است. خراسان جنوبی 30 هزار شتر دارد که از نظر تعداد شتر شیری مقام اول و از نظر جمعیت مقام دوم را در کشور دارد .

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!