شتر بختیاری در باغ وحش بوداپست

شتر موسوم به بختیاری در باغ وحشی در بوداپست بلغارستان نوزاد تازه متولد شده اش را تیمار می کند

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!