۶ هزار هکتار از مراتع ورامین زیر پوشش طرح شترداری قرار می گیرد

به گزارش همسو نیوز احمد فدائی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به این که بخشی از مراتع این شهرستان دارای شرایط اقلیمی و پوشش متناسب با اجرای طرح شترداری می باشد از همین رو این میزان اراضی مرتعی غیر مشجر برای ایجاد سایت پرورش شتر در نظر گرفته شده که معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها و مدیرکل دفتر امور مراتع این سازمان و تنی چند از مسئولان منابع طبیعی استان تهران از این سایت بازدید به عمل آورده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. وی به برخی فواید اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: پرورش شتر و شترداری علاوه بر اینکه نقش مهمی در رونق اقتصادی و تولید اشتغال مردم منطقه دارد موجب حفاظت از عرصه های ملی شده و در قالب اجرای طرح های تلفیقی در این مراتع که از سوی مجریان طرح به مرحله اجرا در می آید، تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از بیابان زائی و اصلاح و احیاء مراتع به دنبال دارد. این مقام مسئول بر ضرورت توسعه صنعت شترداری تأکید کرد و اظهار داشت: شتر نسبت به گرما، کم آبی و حتی غذا بسیار مقاوم است و محصولات و فرآورده های این حیوان بسیار سودمند است که امیدواریم با همکاری دستگاه های ذی ربط و مشارکت مردم شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت باشیم.

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!