کویر نوردی با شتر یکی از جاذبه‌های هیجان‌انگیز برای گردشگران

کویر نوردی با شتر یکی از جاذبه‌های هیجان‌انگیز برای گردشگران

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!