دو محموله شتر درپاسگاه انتظامی روستای تپه طاق از توابع بخش دستگردان طبس توقیف شد.

دو محموله شتر درپاسگاه انتظامی روستای تپه طاق از توابع بخش دستگردان طبس توقیف شد. دو دستگاه کامیونت حامل 19نفر شتر در خروجی استان به سمت استان سمنان که فاقد گواهی بهداشتی حمل از دامپزشکی بودند در عشق آباد طبس متوقف شدند. به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان طبس؛ در راستای کنترل بهداشتی حمل دام و جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیردار و مشترک بین انسان و دام برابر اعلام پاسگاه انتظامی روستای تپه طاق به پست دامپزشکی عشق آباد مبنی بر توقیف 2 دستگاه کامیونت حامل شتر زنده که با چادر پوشانده شده بود بلافاصله پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضایی تحویل گردید. لازم به ذکر است دو محموله مذکور از داخل استان بارگیری و به مقصد شاهرود در حرکت بوده است. منبع: روابط عمومی شبکه دامپزشکی طبس

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!